BOOKING HOTEL & RESORT

LỌC BỞI

Lọc Giá

Số sao của khách sạn

Điểm đánh giá

Property type

Facilities

Hotel Service

Facilities: Wake-up call Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Đà Nẵng
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
550.000 ₫ /đêm
Facilities: Internet – Wifi Coffee and tea Wake-up call Car hire
Đà Nẵng
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
850.000 ₫ /đêm
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
950.000 ₫ /đêm
Facilities: Internet – Wifi Coffee and tea
Đà Nẵng
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
980.000 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Đà Nẵng
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
1.020.000 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Huế
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
1.250.000 ₫ /đêm
Facilities: Internet – Wifi Coffee and tea
Đà Nẵng
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
1.500.000 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Car hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Phú Quốc
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
2.370.000 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Đà Nẵng
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
3.050.000 ₫ /đêm
Hiển thị: từ -: để có: tổng Khách sạn