BOOKING HOTEL & RESORT

LỌC BỞI

Lọc Giá

Số sao của khách sạn

Điểm đánh giá

Property type

Facilities

Hotel Service

Facilities: Wake-up call Car hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Huế
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
1.852.000 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Huế
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
2.219.040 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi
Lăng Cô
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
2.303.419 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Huế
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
1.307.900 ₫ /đêm
Facilities: Wake-up call Car hire Bicycle hire Flat Tv Laundry and dry cleaning Internet – Wifi Coffee and tea
Huế
Không được đánh giá 0 đánh giá
0/5
từ
1.250.000 ₫ /đêm
Hiển thị: từ -: để có: tổng Khách sạn